“Τι να περιμένω από τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας;

“Τι να περιμένω από τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας;

«Τι να περιμένω από τις συνεδρίες μου με τον Ψυχολόγο;»

 

🌼 Οι πρώτες συνεδρίες είναι διερευνητικές: Μαζί με τον ψυχολόγο μιλάμε για το τι μας προβληματίζει στη παρούσα φάση, ποια συμπτώματα/δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, ποια συναισθήματα βιώνουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την ψυχοθεραπεία. Χρήσιμες πληροφορίες από το ιστορικό μας αξιολογούνται επίσης. Ο ψυχολόγος διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, σύμφωνα με την προσωπικότητα, τις ανάγκες μας και τις εκάστοτε συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Αν υπάρχουν διάφοροι στόχοι αυτοί ιεραρχούνται ανάλογα και, ιδεατά, προτείνονται και συζητούνται οι ανάλογες προσεγγίσεις και τεχνικές (-ισχύει στις περιπτώσεις που ο Ψυχολόγος εξειδικεύεται σε περισσότερες από μια θεραπευτικές προσεγγίσεις). Παράλληλα, ο ψυχολόγος μας δίνει μια εικόνα για τη διάρκεια της θεραπείας.

 

🌼 Προχωρώντας στη φάση της παρέμβασης, μαζί με τον ψυχολόγο μας δουλεύουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Η πρόοδος προς τους στόχους μας αξιολογείται από κοινού ανά τακτά διαστήματα, ενώ τόσο οι μέθοδοι όσο και το θεραπευτικό μας πλάνο ανα-προσδιορίζονται ανάλογα όποτε και αν χρειαστεί. Αναλόγως με το θέμα και τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, το περιεχόμενο και η διάρκεια του παρεμβατικού σταδίου διαφέρει από άτομο σε άτομο.

 

🌼 Σταδιακά μπαίνουμε στα τελικά στάδια της ψυχοθεραπείας. Οι τελικοί μας στόχοι αξιολογούνται, η συχνότητα των συνεδριών σταδιακά μειώνεται, και από κοινού με τον ψυχολόγο μας αποφασίζουμε πότε η ψυχοθεραπεία θα φτάσει στο τέλος της. Εάν αυτό είναι δυνατό, μαζί με τον ψυχολόγο μας δημιουργούμε ένα πλάνο δράσης το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με τις ίδιες δυσκολίες ή προκλήσεις στο μέλλον.

Παρόλο που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια τι είναι η ψυχοθεραπεία, αυτό που σίγουρα πρέπει να αναμένουμε είναι ένα μοναδικό ταξίδι αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης, ξεχωριστό για τον καθένα από εμάς!